Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Büyük Şehir Belediye Başkanı

Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Frank Mentrup

Portrait Dr. Frank Mentrup

Sevgi­li ­Karls­ru­he­li­ler,

yakından ve uzaklardan sevgili konuklar,

Karlsruhe, yaşam kalitesi ile genç, dinamik bir şehirdir, samimiyet ve sosyal sorumluluk taşır, hem bilim, ekonomi ve tekno­lo­jide fevkalade potan­siyele sahiptir hem de kültür ve doğada da çok yönlü boş zaman etkin­li­kle­riyle yapılan­dırıl­mıştır. Almanya'dan ve dünyadan ziyaretçi­lere ve konuklara hoş geldiniz diyorum.

Sizi sorularınızı, öneri­ler­in­izi, dilekler­in­izi ve yapıcı eleşti­ri­ler­in­izi bana iletmeye davet ediyorum. E-posta yoluyla dilekler­in­izi doğrudan da bana ilete­bi­lir­si­niz. Size yanıt vereceğim. Söz veriyorum.

 

Görevler

Büyük şehir belediye başkanı idarenin yöneticisi ve belediye meclisinin başkanıdır. Yetkili olduğu bölümler:

  • İdari Kontrol
  • Dış İlişkiler
  • Temsil
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İlçe İdaresi
  • Hukuk

Büro

Adres
Rathaus am Marktplatz
76124 Karlsruhe
Telefon
0721 133-1010 (Büyük Şehir Belediye Başkanı)
Belgegeçer
0721 133-1019
E-Posta
dez1@­karls­ruhe.de

ya da Web formu