Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Belediye Meclisi

 


Belediye Meclisi, topluluğun ana organı ve vatandaşın temsil­ci­si­dir. Büyük şehir belediye başkanının kanundan doğan yetkisi yoksa ya da belediye meclisi ona belirli hususları bırakmışsa topluluğun yönetimi için temel ilkeleri belirler ve toplulukla ilişkili konular hakkında karar verir. Belediye meclisi, şu an 48 gönüllü üyenin yanısıra (belediye meclisi üyeleri), oy kullanma yetkisine sahip olan başkan olarak büyük şehir belediye başkanın­dan oluşur. Belediye meclisi üyeleri halk tarafından beş yıllık süre için seçilir.

Avrupa Birliği'­nin 16. yaşını tamamlamış her vatandaşı belediye meclisini seçebilir. 18. yaşını tamamlamış olan herkes belediye meclisine seçile­bi­lir.

Belediye meclisi yönetimi denet­le­diğin­den dolayı, uygulamada bir parlamento fonksiyo­nuna sahiptir, ancak yasal olarak idari bir organdır: Belediye meclisi resmi bir yasa çıkarmaz, onun yerine şehir bölgesi için geçerli yönet­me­li­klere karar verir.

İdare hakkı Anayasa tarafından ve yasa koyucu tarafından garanti edilir.