Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Karlsruhe'de vatandaş hizmet büroları "Bürgerbüros in Karlsruhe"


Vatandaş hizmet bürolarında bir çok belediye hizmet­lerin­den yarar­la­na­bi­lir­si­niz

  • Kayıt işlemleri (örneğin ikamet ettiğiniz yere kayıt yaptırma ya da sildirme, kayıt onayı)
  • Pasaport ve kimlik işlemleri (örneğin Nüfus cüzdanı, pasaport)
  • Araç ve ehliyet işlemleri (örneğin aracın başka birisinin üzerine kaydı/tra­fiğe açılması, genel bir araç kullanma izninin ilk kez bildi­ril­mesi, ehliyet değişi­k­liği)
  • İyi hal belgeleri başvurusu (örneğin Avrupa sabıka kaydı)
  • Vize işlemleri
  • ve diğerleri

Tüm linkler Almanca sayfalara yönlen­dirir.

 

Vatandaş hizmet büroları "Bürgerbüros"

 

İlçe Yönetimleri

 

Arge İş bulma merkezi "Jobcen­ter"
Karlsruhe şehrinin iş bulma merkezi, şehrin ve iş ve işçi bulma kurumunun "Arbeit­s­agen­tur" bir iş ortaklığıdır. İşsizlik parası II'nin "Arbeits­lo­sen­geld II" (iş arayanlar için temel güvence) yerine getiril­mesi için sorumludur. Bu ödene­kle­rin verilmesi Sosyal Güvenlik Kanunu'nun ikinci kitabına dayan­mak­ta­dır (SGB II).

ARGE – Jobcenter Stadt Karlsruhe - Durlach şubesi

ARGE – Jobcenter Stadt Karlsruhe - Agentur für Arbeit Karlsruhe şubesi

ARGE – Jobcenter Stadt Karlsruhe - Rathaus West şubesi