Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Biura Obywatelskie (Bürgerbüros) w Karlsruhe


Biura Obywa­tels­kie oferujš różne usługi z zakresu kompe­ten­cji miasta.

  • Sprawy meldunkowe (np. zamel­do­wa­nie i wymel­do­wa­nie miejsca zamiesz­ka­nia, poœwiad­c­ze­nie zamel­do­wa­nia na pobyt stały)
  • sprawy paszpor­towe i dowodów tożsamoœci (np. dowód osobisty, paszport)
  • sprawy zwišzane z rejestracjš pojazdu i prawem jazdy (np. reje­stracja / zmiana właœci­ciela samochodu, pierwsze wydanie ogólnego prawa jazdy, zmiana prawa jazdy)
  • wnioski o wydanie zaœwiad­c­ze­nia o nieka­ral­noœci (np. Europe­js­kie Zaœwiad­c­ze­nie o Nieka­ral­noœci (Euro­päi­sches Führungs­zeug­nis))
  • sprawy wizowe
  • i inne

Wszystkie linki prowadzš na strony niemiecko­ję­zy­czne.

 

Biura Obywatelskie (Bürgerbüros)

 

Administracje lokalne (Ortsverwaltungen)

 

Arge ­Job­cen­ter (Urzšd Poœred­nictwa Pracy)
Jobcenter miasta Karlsruhe kooperuje z Urzędem Pracy. Jest odpowied­zialny za rozpa­try­wa­nie wniosków o podstawowy zasiłek dla bezro­bot­nych (Arbeits­lo­sen­geld II). Zasiłek przyz­na­wany jest na podstawie Drugiej Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB II).

ARGE – Jobcenter miasta Karlsruhe - siedziba w Durlach

ARGE – Jobcenter miasta Karlsruhe - siedziba w Urzędzie Pracy (Agentur für Arbeit) w Karlsruhe

ARGE – Jobcenter miasta Karlsruhe - siedziba w Ratuszu Zachodnim (Rathaus West)