Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Studia i badania naukowe w Karlsruhe

Portal "Sprawy Międzynarodowe" (Internationales) w Instytucie Technologii w Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie).

Międzynarodowi studenci w Instytucie Technologii w Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie)

Informacje dla studentów międzynarodowych.

 

 Naukowcy

Oœrodek naukowy

Gospodarka Karlsruhe czerpie korzyœci z bliskoœci do oœrodków naukowych poprzez intensywny transfer wiedzy i techno­lo­gii oraz pierwszorzęd­nie wykwa­li­fi­ko­wany personel.

weiter zur Seite Oœrodek naukowy

 Szkoły Wyższe w Karlsruhe

Szkoły Wyższe w Karlsruhe

Karlsruhe posiada dziewięć renomo­wa­nych uczelni i jest jedynym miastem w Badenii-Wirtem­ber­gii, skupia­jš­cym ich wszystkie gatunki.

weiter zur Seite Szkoły Wyższe w Karlsruhe

Oœrodki naukowe

Gęsta sieć uczelni, oœrodków naukowo-badawczych i przed­się­biorst­w z zakresu nowoc­zes­nych techno­lo­gii czyni Karlsruhe wybitnym centrum innowacji.

weiter zur Seite Oœrodki naukowe

Nostryfikacja zagranicznych dyplomów i kwalifikacji

Nostry­fi­kacja zagra­nicz­nych dyplomów i kwali­fi­kacji zawodowych w Niemczech przebiega według okreœlonych procedur i kryteriów oceny.

weiter zur Seite Nostryfikacja zagranicznych dyplomów i kwalifikacji