Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Placówki dziennej opieki nad dziećmi

Opieka na dziećmi w wieku szkolnym

Œwietlica (Schülerhort)

Œwietlice sš placówkami opieki nad uczniami, przez­nac­zonymi szczegól­nie dla dzieci, których rodzice pracujš. Istnieje wybór między dwoma wariantami, przy czym oba obejmujš obiad oraz opiekę w czasie ferii/wa­kacji (strona w języku niemieckim).

weiter zur Seite Œwietlica (Schülerhort)

Uzupełniajšca opieka nad dziećmi w szkole podstawowej.

Przed rozpoczę­ciem i po zakońc­ze­niu lekcji dzieci mogš brać udział w profes­jo­nalnych, dosto­so­wa­nych do potrzeb i czasowo elasty­cz­nych zajęciach na terenie szkoły, prowad­zonych przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych pedagogów. (Strona w jęz. niemieckim).

weiter zur Seite Uzupełniajšca opieka nad dziećmi w szkole podstawowej.


Zdjęcia: 1. Zdjęcie œwietlicy pod patronatem miasta. 2. Zdjęcie SUS