Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Bisiklet sürücüleri için en önemli trafik kuralları

Temel prensipler
Trafikte olmak sürekli dikkati ve karşılıklı saygıyı gerektirir. Trafikte bulunan her kişi öyle davranmak zorundadır ki, hiç kimse hasar görmesin ve tehlikeye maruz kalmasın ya da daha fazla koşullar gereği önlenemez, engel­len­me­sin ya da taciz edilmesin.

Cadde kullanımı
Mümkün olduğunca sağdan sürülmesi gereklidir. Bisiklet sürücüleri tek tek arka arkaya gitmek zorun­dadır­lar; yan yana sürmek, sadece bundan dolayı trafik engel­len­meye­cekse izinlidir.

Çocuklar 8. yaşını tamam­layın­caya kadar ve büyük çocuklar 10. yaşını tamam­layın­caya kadar bisiklet­ler ile yaya kaldırım­larını kulla­na­bi­lir­ler. Yayalara özellikle saygı göste­ril­mesi gereklidir. Bir caddeden karşıdan karşıya geçmek için çocuklar bisiklet­ten inmek zorun­dadır­lar.

Bisiklet yolu kullanma zorun­lu­luğu
Beyaz sembollü bisiklet "Fahrrad" ile bilinen mavi levhalar - yayalar "Fußgän­ger" ile de birlikte (Z. 237 = sadece bisiklet yolu, 240 = hem yaya hem de bisiklet yolu ya da 241 = yaya ve bisiklet yolu ayrı) kullanma zorun­lu­luğunu gösterir. Bu yollar bisiklet sürücüleri tarafından kullanıl­mak zorundadır.

Hız sınırı 30 kmH olan bölgelerde bisiklet yollarının kullanım zorun­lu­luğu bildi­ril­mek zorunda değildir.

"Diğer" bisiklet yollarının kısmen kullanıl­ması izinlidir. Bu bisiklet yolları yapısal olarak inşa edilmiştir ve sürücüler için görsel olarak tanına­bi­lir (örneğin yaya yollarının yanında asfalt­lan­mış bisiklet yolları, yaya kaldırım­larının ve bisiklet yollarının farklı renkleri ya da kesintisiz orta çizgi işareti). Bu bisiklet yolları, özel işaretli değildir.

 

daha fazla bilgi

expat-karlsruhe

Güvenli bisiklet sürme

Bisiklet kaskları

Bisiklet park yerleri

 

Bisiklet sürücüleri için daha fazla hareketlilik seçeneklerine örnekler

Bisiklet sürücüleri için kaldırım serbest

Yaya yolları, ek olarak 239 (yayalar) işareti ile de "bisiklet sürücü­le­rine serbest" levha­lan­dırıl­mış ise, buralarda bisiklet ile gitmek serbesttir. Bisiklet sürücüleri özellikle yayalara dikkat etmek zorun­dadır­lar ve sadece yürüme hızında sürmeleri izinlidir. Bu tür yollar bisiklet sürücüleri için bir seçenektir, fakat kullanma zorun­lu­luğu yoktur.

Bisiklet sürme şeriti

Beyaz bisiklet sembollü (Z. 237) mavi trafik işareti bisiklet sürme şeritini de gösterir. Buradan, caddenin bisiklet trafiği için yolda işaret­le­nen belirli bir bölümü anlaşılır. Daha iyi vurgulamak için sembol üstelik kırmızı döşene­bi­len bisiklet yolu şeritinde sık sık piktogram olarak da işaret­li­dir.

Koruyucu şerit

Koruyucu şerit bir klavuz çizginin (kesintili yol çizgisi) yardımıyla bisiklet trafiği için caddenin yoldan ayrılmış parçasıdır. Bisiklet yolu şeridinin aksine, koruyucu şeritler özel levha­lan­dırıl­mamıştır ve geniş araçlar tarafından da kullanıl­ması izinlidir. Koruyucu şeritler her zaman yolun sağ tarafında bulunurlar ve sağdan sürme yasağı böylece yolun seyrinde kullanma zorun­lu­luğu doğurur.

Genişletilmiş bisikletle durma şeridi

Bisiklet trafiği için trafik lamba­larında araç trafiğin­den önce bir bekleme alanı ile birlikte ikinci bir durma çizgisi işaret­le­ne­bi­lir. Öne yerleşti­ril­miş bekleme alanı, trafik lambasının kırmızı olduğu süre sırasında araç trafiğinin önünde durması için bisiklet trafiğine güvenli bir olanak sağlar. Bundan dolayı iyi görsel temaslar oluşur ve sola dönecek bisiklet­li­ler ile anlaş­maz­lı­kların olmamasına ve aynı anda doğru gidecek araç trafiğinin mümkün olduğu kadar engel­len­me­me­sine neden olur.

İki yönde bisiklet sürülmesi izinli olan tek yönlü cadde

Hız sınırı 30 kmH olan bölgelerdetek yönlü caddelerde bisiklet sürücü­le­rine belirli koşulları altında her iki yönde de gidebil­me­leri için izin verile­bi­lir. Bu ayrıca (caddenin başında) tek yönlü cadde "Einbahn­stra­ße" ve (caddenin sonunda) giriş yasak "Verbot der Einfahrt" yerleşti­ri­len ek işaret bisiklet sürücüleri her iki yönde "Radfahrer in beiden Richtun­gen" ya da bisiklet sürücü­le­rine serbest "Radfahrer frei" ek olarak levhada göste­ril­me­siyle tanına­bi­lir. Kontrolsüz kavşa­klarda ya da caddenin çıktığı yerlerde sağdan gelenin öncelik hakkı vardır kuralı geçerlidir.

Bisiklet yolu

Bisiklet yollarının başlangıcı ve bitimi 244/244a özel trafik levhası ile işaret­li­dir.

  • Bisiklet yollarında araç yollarının­kul­lanımı ile ilgili düzen­le­me­ler geçerlidir; bunun dışında geçerli olan:
  • diğer araç sürücü­le­rine bisiklet sürücüleri olarak, bisiklet sürücü­sünün kullandığı yolları ancak bu, ek olarak levha­lan­mışsa izin verile­bi­lir
  • tüm araçların 30 kmH'dan daha hızlı gitmeleri yasaktır;
  • bisiklet sürücüleri ne tehlikeye itilmeli ne de engel­len­me­li­dir­ler. Gerekirse araç sürücüsü hızı tekar azaltmak zorundadır.
  • Bisiklet sürücü­sünün yanında sürmesi izinlidir.

Yaya geçitlerinde davranışlar

Yaya geçit­lerinde ("Zebra­strei­fen") taşıtlar, yaya geçit­ler­ini kulla­naca­kları farkedilen yayalara, karşıdan karşıya geçmeleri için izin vermek zorun­dadır­lar. Bu yasal belirleme bisiklet sürücüleri için geçerli değildir. Yaya geçidi bisikletle geçile­bi­lir - ancak yukarıda belirtilen öncelik onlar için geçerli değildir. Bisikle­trini itekleyen bisiklet sürücüleri bu durumda yaya olarak kabul edilir.

Resimdeki bisiklet sürücü­ler­inin öncelik hakkı yoktur!