Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  French
  Russian
  Spanish
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Tramvayları ve otobüsleri nasıl kullanabilirim?

 

Karlsruhe bölgesinde, Toplu Taşıma Birliği "Karls­ru­her Verkehrs­ver­bund" (KVV) tarifeleri tüm şehir trenleri, tramvay, bölgesel tren ve otobüs hatları için geçerlidir. Bir bilet tüm taşıma araçları için yeterli. Biletler, duraklarda otomat­larda ve Markt­platz'da, ana garda ve Europa­platz'da satış merkez­lerinde bulunur. Şehir trenlerinde, tramvaylarda ve otobüsl­erde biletler ya otomattan ya da otomat yoksa, şoförden satın alınabilir. Lütfen dikkat edin: Araçlar­daki otomatlar kağıt paraları kabul etmez. Bilet kullanımı için boş bir alan varsa, yolcu­luk­tan önce sarı işlem makine­lerinde damga­latıl­ması gereklidir. Hatta bir çok otomat­larda işlenmiş biletler verilir.

Hangi biletler mevcut?

KVV'nin tarifeleri

Sorum varsa?

KVV'nin servis telefonu vardır. 0721 6107-5885 telefon numarasın­dan çalışma günlerinde saat 7'den 19'a kadar ve cumartesi günleri saat 7'den 13'e kadar hareket planı ve tarifeler hakkında bilgi edine­bi­lir­si­niz.