Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Poruszanie się

Postępowy projekt w Karlsruhe

Rozwišza­nie kombi­no­wane stanie się rzeczy­wi­stoœ­ciš!

Pod ulicš Kaiser­straße oraz w kierunku połud­niowym od rynku do ulicy Augar­ten­straße, Karlsruhe buduje aktualnie tunel dla szybkiej kolei miejskiej. Równoc­zeœ­nie do roku 2019 wzdłuż ulicy Kriegs­straße pomiędzy drogami rowerowymi i alejami drzew powstanie trasa tramwajowa. Ruch samocho­dowy będzie wtedy przebiegał po ziemiš, w tunelu samocho­dowym przebie­ga­jš­cym od bramy Karlstor do placu Mendels­sona (Mendels­sohn­platz).

Oba te projekty stworzš tzw. rozwišza­nie kombi­no­wane.

Rozwišzanie kombinowane w Karlsruhe (strona w języku niemieckim)

 

 Tablice informacyjne parkingów wielopoziomowych

Dla kierowców

Informacje dotyczšce ruchu miejskiego, możliwoœci parkowania, modelu car-sharing (­Stadt­mo­bil), taksówek i in. (strona w języku niemieckim).

weiter zur Seite Dla kierowców

Dla rowerzystów

Najważ­nie­jsze przepisy ruchu drogowego dla rower­zystów, infor­macje dotyczšce bezpiecz­nej jazdy na rowerze, znaki drogowe.

weiter zur Seite Dla rowerzystów

 Tramwaj

Œrodki komunikacji publicznej

Wskazówki dotyczšce korzys­ta­nia z tramwajów i autobusów.

weiter zur externen Seite Œrodki komunikacji publicznej