Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Nauka języka niemieckiego

Dalsze informacje

expat-karlsruhe

 

Każdemu, kto chce żyć i pracować w Niemczech będzie łatwiej, jeœli będzie znał jęz. niemiecki przynajm­niej na poziomie podsta­wowym. Najłatwiej nauczyć się języka obcego w kraju, w którym jest on używany. Tu słyszy się ten język na co dzień, więc można go ćwiczyć podczas codzi­en­nego użycia. Kursy języka niemie­ckiego oferowane sš np. w szkole dla dorosłych "Volks­hoch­schule Karlsruhe" lub na uniwer­sy­te­cie. Ponadto istnieje wiele prywatnych szkół językowych.

W zależnoœci od poziomu znajomoœci języka, rozpoczę­cie nauki języka już przed przyjazdem, może okazać się bardzo pomocne. Różne serwisy społecz­noœ­ciowe pomogš w szybkim znale­zie­niu kursów online lub partnerów do nauki języka w tandemie.

 

Kursy językowe

Język niemiecki dla cudzoziemców w szkole dla dorosłych "Volkshochschule"

Jęz. niemiecki i inne języki obce w Instytucie Technologii (Karlsruher Institut für Technologie).

Patronaty dla studentów międzynarodowych.

Kursy integracyjne w Biurze ds. Integracji (Büro fürIntegration)

Nauka języków online (częœciowo nieodpłatnie)

Busuu

Babbel