Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Yenilikçi Ekonomi Merkezi

 "Perfekt Futur" İşyeri kurma merkezi

Karls­ru­he'de iyi ticaret yapılır. EnBW, Siemens ve Bosch gibi yurtiçi büyükleri ve Michelin, L’Oréal ya da Stora Enso gibi ulusla­ra­rası konsernler de burada aynı şekilde temsil edilmek­te­dir­ler. Fakat küçük ve orta ölçekli firmalar da Karls­ru­he'i kendileri için ilham verici olarak keşfet­ti­ler. Yaratıcı zanaat gibi ve yenilikçi bilişim ve medya firmaları da aynı şekilde burada verimli bir taban buldular.


 Yüksekokulun cephesi

Bilim Merkezi

Mucit ruhu ve bilim her yeniliğin kökenidir. Yenilikçi firmaların ilginç bir karışımı ve iyi konumdaki yükse­ko­kul­lar Karls­ru­he'yi firmalar ve çalışanlar için çekici yapıyor.

weiter zur Seite Bilim Merkezi

 Teknoloji parkı

Bilişim ve teknoloji

Yaklaşık 228.000'i yalnız Karlsruhe Merkezinde olmak üzere teknoloji bölgesi Karlsruhe çevresinde 670.000'den daha fazla insan çalışıyor.

weiter zur Seite Bilişim ve teknoloji

 FZI-Assistentenroborter

Smarter City

Şirketler, araştırma ve eğitim kurumları ve onların çalışma yerleri de pazar payları, tekno­lo­ji­ler ve çalışanlar için rekabette bulunuyor­lar. Smarter­City inisiya­tifi ile Karlsruhe, vatan­daşının yaşam kalitesini, işver­en­le­rin yenili­kçi­lik yeteneğini ve şehrin ve bölgenin cazibesini artırmak istiyor.

weiter zur Seite Smarter City

 Ağ

Gruplar ve Ağlar

Karlsruhe verimli grupların ve ağların bölgesidir. İster bilişim ve komüni­ka­syon tekno­lo­jisi, otomotiv, nano tekno­lo­jisi, enerji ya da kültür ve yaratıcı ekonomi - yenilikçi güç, teknoloji transferi ve isterse hedefe yönelik işbirliği olsun, rekabet avanta­jları yarat­mak­ta­dır.

weiter zur Seite Gruplar ve Ağlar

 Bayraklarla Karlsruhe Fuarı

Fuar ve Ulaşım Merkezi

Karlsruhe, Avrupa'nın en iyi ağlı yakın ulaşım sistem­ler­inin birisi olmasının faydasını görüyor. Şehrin konumu ve ulaşım bağlantısı, değerli konum avanta­jları sağlıyor.

weiter zur Seite Fuar ve Ulaşım Merkezi