Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
  Turkish
 

Karlsruhe: Witamy

Pojedynczy Punkt Kontaktowy PPK (Einheitlicher Ansprechpartner (EAP))

 Logo Pojedynczego Punktu Kontaktowego (Einheitlicher Ansprechpartner)

Na życzenie wniosko­da­wcy, Pojedynczy Punkt Kontaktowy oferuje z jednej ręki realizację wszystkich procedur i formal­noœci zwišzanych z podjęciem działal­noœci gospo­d­ar­c­zej, takich jak:


  • oœwiad­c­ze­nia, meldunek i zasięg­nię­cie zezwoleń we właœciwych urzędach
  • złożenie wniosku o wpis do rejestrów lub baz danych
  • rejestracja w zwišzkach lub organi­zacjach zawodowych
  • złożenie wniosków o wydanie odpowied­nich zezwoleń na prowad­ze­nie działal­noœci gospo­d­ar­c­zej.
 
 

Pojedyncze Punkty Kontaktowe w Karlsruhe


 Logo Miasta Karlsruhe

Miasto Karlsruhe

Urzšd Wspierania Gospodarki (Wirt­schafts­för­de­rung)
Adres: Weinbren­ner­haus am Marktplatz
76124 Karlsruhe

Tel.: +49 (721) 133 - 73 70
Faks: +49 /(721) 133 - 73 09

weiter zur Seite Miasto Karlsruhe

 Logo Okręgu Karlsruhe

Urzšd Powiatowy (Landratsamt) Karlsruhe

Biuro starosty (Landrat)
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Adres: Beiert­hei­mer Allee 2
76137 Karls­ru­he<­br //>
Tel.: +49 (721) 936 - 6100
Faks: +49 (721) //936 - 5103

weiter zur externen Seite Urzšd Powiatowy (Landratsamt) Karlsruhe

 Logo Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK)

Izba Przemysłowo-Handlowa w Karlsruhe

Adres: Lammstraße 13-17
76133 ­Karls­ruhe


Tel.: +49 (721) 174-165
Faks: +49 (721) 174-240

weiter zur externen Seite Izba Przemysłowo-Handlowa w Karlsruhe

 Logo Izby Rzemieœlniczej (Handwerkskammer) w Karlsruhe

Izba Rzemieœlnicza w Karlsruhe

Porady Prawne, Starter ­Cen­ter

Adres: Fried­richs­platz 4-5
76133 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 1600-131
Telefaks: +49 (721) 600-59131

weiter zur externen Seite Izba Rzemieœlnicza w Karlsruhe