Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

İşyeri kurma teşviği ve danışmanlığı


Als Partner der Wirtschaft arbeitet das Amt für Wirtschafts­för­de­rung Karlsruhe Hand in Hand mit Unter­neh­men, Investoren und Insti­tu­tio­nen. Es schafft am Standort Karlsruhe ein Klima für Wachstum und Innovation mit inter­na­tio­na­ler Strahl­kraft. Mit umfas­sen­den Service­leis­tun­gen unter­stützt es Unter­neh­men in ihren räumli­chen Entwick­lungs­mög­lich­kei­ten sowie in ihrer Wettbe­werbs- und Innova­ti­ons­fä­hig­keit. Existenz­grün­de­rin­nen und Existenz­grün­der begleitet das Amt für Wirtschafts­för­de­rung besonders intensiv - von der Geschäfts­idee bis zur Unter­neh­mens­grün­dung.

Durch ein attrak­ti­ves Gewer­be­flä­chen- und Infra­struk­tu­r­an­ge­bot, einen ausge­wo­ge­nen Branchen­mix und eine lebendige Innenstadt ist der Wirtschafts­stand­ort Karlsruhe für Unter­neh­men und Fachkräfte auch in Zukunft besonders attraktiv.

Sie wollen mehr erfahren über die Service­leis­tun­gen der Wirtschafts­för­de­rung für Unter­neh­men und Inves­to­ren? Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da!

 

Team des Amtes für Wirtschaftsförderung

Team des Amtes für Wirtschaftsförderung

Kontakt:
Stadt Karlsruhe
Wirtschafts­för­de­rung
Zährin­ger­str. 65 a
76124 Karlsruhe

Telefon +49 721 133-7300
Fax +49 721 133-7309

wifoe@karlsruhe.de

 

 Tek iletişim noktası logosu

Tek iletişim noktası (EAP)

Yurtiçin­den, AB ülkelerin­den ve aynı statüdeki devlet­le­rin hizmet sağlayıcıları, Karls­ru­he'de hizmet faaliyet­le­rine başla­ma­ları ve yürüt­me­leri için gerekli prose­dür­leri ve forma­li­te­leri tek ileşim noktası üzerinden yürüte­bi­lir­ler. Bu, bütün prosedürle ilgili yazış­ma­ları kabul eder ve bunu hem yetkili dairelere hem de başvuruyu yapanlara yönlen­dirir.

weiter zur Seite Tek iletişim noktası (EAP)


 İş yeri kurma danışmanlık durumu

İş yeri kurma ve serbest meslek sahipliği

Ekonomi Kalkınma Dairesi, serbest meslek sahipliğine adım atarken birçok zorlu­klarla başa çıkmanızda yardımcı olur. İş yeri kurma ile ilgili, örneğin iş planının hazır­lan­ması, finans desteği başvurusu ya da uygun bir yerin aranmasında yanınızda tüm sorulara yanıt verebi­le­cek yetkili, iletişim kuracağınız doğru bir partnerdir.

weiter zur Seite İş yeri kurma ve serbest meslek sahipliği


 küçük örnek evler

Gayrimenkuller

Ekonomik Kalkınma Dairesi iş yeri kurucu­larına uygun gayri­men­kul arayışında yardımcı olur. Arsa, salon, büro ya da dükkan satın almak ya da kiralamak mı istiyor­su­nuz - biz size uygun yeri buluruz.

weiter zur Seite Gayrimenkuller