Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Ekonomi

Başarılı kuruluş yerleri, siyasi, sosyal, ekolojik ve ekonomik alanlarda bir çok sayıda mükemmel koşulları sayesinde kendini gösterir. Karls­ru­he'­nin sundukları: Güçlü ortakları ile kurumsal iyi bir yapı, yüksek uzman eleman potan­siyeli, eğitime meyili, araştırma ve güçlü üniver­si­te­ler ve iyi bir ulaşım bağlantısı ve altyapı. Bundan dolayı Karlsruhe, Almanya çapında lider kuruluş yerlerin­den sayılır.


Yenilikçi işyeri kuruluş yeri

Karlsruhe işyeri kuruluş yeri olarak büyüyor. Özellikle yenilikçi ve bilim­sel­liğe yönelik firmalar buraya yerleşiyor. Bir çok ulustan 220.000'den daha fazla insan Karlsruhe teknoloji kuruluş yerinde istihdam etmek­te­dir­ler ve bu daha da artacak.

weiter zur Seite Yenilikçi işyeri kuruluş yeri

 Yükseliş "Perfect Future"

Uzman ve yönetici elemanlar için bilgiler

Karls­ru­he'de çalışmak ve bir işe girmek isteyen uzman ve yönetici elemanlar, yardım edici bilgileri burada elde edebi­lir­ler.

weiter zur Seite Uzman ve yönetici elemanlar için bilgiler


 Danışmanlık görüşmesi

İşyeri teşviği ve danışmanlığı

Ekonomik teşvik dairesinin amacı, şirketlere ve küçük çaplı firmalara kendi işyer­ler­ini kurma aşamasında ve Karls­ru­he'ye yerleş­me­lerinde önerilerde bulunmak ve deste­kle­mek.

weiter zur Seite İşyeri teşviği ve danışmanlığı