Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  French
  English
  Spanish
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Kardeş şehir Nottingham

St. Peter`s Gate

Kardeş şehir olması

Fransız kardeş şehir Nancy ile olan iyi deneyiml­er­den sonra benzer boyut ve yapıda bir İngiliz şehri kardeş şehir olması için seçildi. Nottingham Şehri bu katkıyı elde etti ve 22 Temmez 1969 yılında Karls­ru­he'de bir Belediye Meclisi toplantısında Karlsruhe ve Nottigham Büyük Şehir Belediye Başkan­larının kardeş şehir olmaları el sıkışarak onaylandı.

Nottingham hakkında

Nottingham, "Doğu Midland'ın Kraliçesi" olarak adlan­dırılır ve İngiliz Kralları engin ormanlar etrafında ava gitti­klerinde sadece burada konakla­dı­kları için değil. Londra'nın 200 kilometre kuzey­in­deki Notting­hams­hire Kontluğu'­nun odak noktası olarak Trent nehrindeki şehir, huzurlu ve hareketli ticaret hayatından oluşan bir karışımda güzel eski parklarıyla özel karak­ter­ini koruyor. Gönül­ler­inin istediği her şeyi burada buldukları için turistler buraya severek geliyorlar: Her adımda tarihin tanıkları, bir çok gezi olana­klarıyla büyülü bir doğa, fakat aynı zamanda modern bir metro­pol'ün sosyal yaşantısı da.