Sprung zur Navigation. Sprung zum Inhalt.

  English
  Spanish
  French
  German
  Italian
 
  Polish

Karlsruhe: Hoş geldiniz

Kültürlerin buluşması

 Folkloria'da yerel baş süslemeli bir kadın

Karls­ru­he'de uluslarası geniş bir program, sanat, müzik, literatür, tiyatro, film ve festi­vall­erde bir araya gelmeyi ve fikir alışve­r­işini - ya da sadece insanların bir araya gelmesini sağlar. Türken­beu­te'­nin yanısıra, örneğin Baden Eyalet Müzesi "Dünya Kültürü/Glo­bal­Cul­tu­re" koleksiyon sergisinde kultür­le­rin anlaşıl­ması ile uğraşıyor. Devlet Sanat Galeri­si'­nin "Staat­li­che Kunst­hal­le" kolek­siyonu bir çok Fransız ve Hollandalı ustaların eserlerini içermek­te­dir.


Müzelerde yabancı dilli rehberlikler

Badisches Landesmuseum

ZKM

Staatliche Kunsthalle

Badischer Kunstverein

 

 Sergi

Karlsruhe sanat severlere ve müze dostlarına bir çok olanaklar sunuyor - Baden Eyalet Müzesi'n­den "Badisches Landes­mu­se­um" Doğa Tarihi Müzesi'ne, Devlet Sanat Galeri­si'n­den "Staat­li­che Kunst­hal­le" ZKM | Sanat Merkezi ve Medya Tekno­lo­ji­si'ne kadar.

weiter zur externen Seite Müzeler

 Xenia Tiyatrosu

Kim severek tiyatroya gidiyorsa, Karls­ru­he'de bol bir seçenek bulacaktır. Badisches Landes­mu­seum gibi bir çok özel tiyatro ve amatör sahneler, Karlsruhe sahne görünümünü zengin­leşti­riyor.

weiter zur externen Seite Tiyatro

Sinemalar

Bazı Karlsruhe sinemaları, özellikle Schauburg ve Kinemathek düzenli olarak filimleri orijinal dilde gösteriyor.

weiter zur Seite Sinemalar

Karls­ru­he'de ulusla­ra­rası odaklı bazı festi­val­ler ve dizi etkin­lik­ler vardır.

weiter zur Seite Uluslararası Festivaller

Kardeş şehirler

Karlsruhe, Halle, Nancy, Nottingham, Krasnodar ve Temeşvar şehirleri ile kardeş şehir­li­li­kler­ini koruduğu gibi Hırvat liman şehri Rijeka ile bir kardeş şehirlik projesiyle ilgile­niyor.

weiter zur Seite Kardeş şehirler

 Başörtülü kadın bir tahtaya yazıyor

Entegrasyon bürosu

Entegra­syon bürosu Karlsruhe Şehri'nin bir kuruluşu­dur. O, göçmenleri ilgilen­di­ren konular için merkezi başvuru, danışma ve kordi­na­syon yeridir (sayfa Almanca).

weiter zur Seite Entegrasyon bürosu

 Başörtülü kadın bir tahtaya yazıyor

Karls­ru­he'de bir çok sayıda göçmen dernekleri ve kültür­lera­rası organiz­a­syon­lar vardır. Ulusla­ra­rası Buluşma Merkezi (ibz) yabancı dernekler ve diğer kültür alışve­r­işini sevenler için bir buluşma noktasıdır.

weiter zur externen Seite Göçmen Dernek ve Organizasyonları

 Amerikan Kütüphanesi

Amerikan Kütüpha­nesi ABD'nin şehirde Amerikan güçlerinin burada kalma­larının sona ermesinden sonra Karls­ru­he'ye bir hediye­si­dir.

weiter zur Seite Amerikan Kütüphanesi